Menu Webshop
Sluiten

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Baco Army Goods VOF Kromhoutstraat 40 1976BM IJmuiden. Verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voor-en achternaam

- Adres

-Telefoonnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Let op dat u een gedeelte van deze gegevens moet verstrekken zodat wij uw bestelling kunnen verzenden. U bent niet verplicht om te registreren voor een bestelling.

Gevoelige persoonsgegevens b.v.b. leeftijd

Wij zijn niet in staat de leeftijd van de bestellers te controleren, Als er onverhoopt toch gegevens zijn verzameld van personen onder de 16 jaar, zonder ouderlijke toestemming. Neem dan contact op met ons via info@baco-army-goods.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Webshop Baco Army Goods VOF is geen gegevens beheerder of verwerker van de persoonsgegevens, wij gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het versturen van een nieuwsbrief (op eigen verzoek)

Verwerking gegevens.

Het plaatsen van orders, invoeren en registreren van een persoonlijk account gebeurt geheel automatisch. Over een SSL gecertificeerde verbinding. Het uitvoeren en impliceren van deze gegevens wordt echter altijd gecontroleerd door Baco Army Goods VOF.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Baco Army Goods VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Naam,adres,etc. Deze gegevens slaan we op bij het plaatsen van een bestelling en/of het openen van een persoonlijk account. wij zijn om fiscale en administratieve reden verplicht deze gegevens enige tijd te bewaren.

De maximale termijn hiervoor is 7 jaar, Bij bezwaren kunnen de gevens (op aanvraag) verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Baco Army Goods VOF gebruikt de gegevens uitsluitend voor het verwerken van de orders.

Uw gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden dan wel gebruikt voor reclame doeleinden, op uw verzoek kunnen gegevens verwijderd worden.

Cookies.

Baco army Goods VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies. en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Aanpassen-verwijderen gegevens.

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens in te zien en of te corrigeren of te verwijderen, Het door u aangemaakte account kan zelf eventueel aangepast worden, of op uw verzoek door ons gecorrigeerd of verwijderd worden, Bij het ter plaatse inzien moeten wij u vragen om een geldige legitimatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Baco Army Goods VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligt zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons extra beschermd door de toepassing van een SSL-certificaat op onze website verbinding. Het gebruiken van de laatste versie van website beveiliging